Yüksek Lisans

İç Mimari Tasarım ( Interior Design ) Sinematografi ( Cinematography ) Muzik Teorisi ( Music Theory ) Müzikoloji ( Musicology ) Caz Besteleme ( Jazz Composing ) Sahne Performans Sanatları ( Performing Arts ) Klasik Müzik Eğitimi ( Classical Music Education ) Seramik Tasarım ( Ceramic Design ) Film Çalışmaları ( Film Studies ) Müzikal Performans Sanatları ( Musical Performing Arts ) Çevre Bilimi Politikaları & Yönetimi ( Environmental Sciences Policies & Management ) Sosyoloji & Social Antropolji ( Sociology & Social Antropology ) s Karşılaştırmalı Tarih ( Comparative History ) Karşılaştırmalı Anayasa Hukuğu ( Comparative Constituitional Law ) Kamu Politikaları, Sosyoloji & Sosyal Antropoloji ( Public Policy, Sociology & Social Antropology) Politika Bilimi ( Political Science ) Filozofi (Philosophy) Uluslararası İlişkiler & Avrupa Çalışmaları ) İnsan Hakları ( Human Rights ) Ekonomi & Hukuk Çalışmaları ( Ecomonics & Legal Studies ) Orta Avrupa Tarihi ( Central European History ) Pazarlama ( Marketing ) Uluslararası Çalışmalar ( International Studies ) Uluslararası İşletme ( International Management ) Global İletişim ( Global Communication ) Uygulamalı Matematik ( Applied Mathematics ) Bitki Koruma Bilimi( Plant Protection ) Çevre Bilimi ( Envronmental Science ) Ziraat ( Agriculture ) Ekonomi Analitiği ( Economics Analysis ) MBA Coğrafya ( Geography ) Uluslararası Çalışmalar ( International Studies ) Yönetim & Liderlik ( Management & Leadership ) Tarımsal İşletme & Hayvan Besleme Bilimi ( Animal Nutrition & Agribusiness ) Ziraat Bilimi ( Agricultural Science ) İletişim & Medya ( Communication & Media ) Turizm İşletme ( Tourism Management ) Kamu Yönetimi ( Public policy & Management ) Pazarlama ( Marketing ) Girişimcilik Geliştirme ( Enterprise Development ) Uluslararası İlişkiler ( International Relations ) MBA Bahçecilik Bilimi ( Horticulture ) Bahçecilik Bilimi & Bitki Uygulamaları ( Amenity Horticulture & Plant Applying ) İnsan Kaynakları Danışmanlığı ( Human Resources Counselling ) Uygulamalı İşletme ( Applied Management ) Mathematics ( Matematik ) Kimya ( Chemistry ) Biyoloji ( Biology ) Bilim Mantığı &Teorisi; ( Science Logic & Theory ) ( EIT ICT Labs, Security & Privacy ) ( EIT ICT Labs in Service Design & Engineering ) Avrupa Ülkeleri ( European Territories Masters ) Tarih ( History with specialisations ) Etnik & Azınlık Çalışmaları ( Etnical & Minorities Studies ) Uluslararası & Avrupa Hukuğu ( LLM in European & International Business Law ) Kültürler Arası Psikoloji & Pedagoji ( Intercultural Psychology & Pedagogy ) Psikoloji ( Psychology ) Pazarlama Yönetimi ( Marketing Management ) Uluslararası İşletme ( International Business ) İnsan Kaynakları Yönetimi ( Human Resources Management ) Finans Yönetimi ( Finacial Managemen t) Hayvan Bilimi ( Animal Science ) Tarımsal işletme ( Agribusiness Management ) Bilgisayar Bilimi ( Computer Science ) Uluslararası Ekonomi & İşletme ( International Economy & Business ) Ziraat Biyoteknoloji ( Agricultural Biotechnology ) Peyzaj Mimarlığı ( Landscape Architecture ) Peyzaj Mimarlığı ( Landscape Architecture ) Altyapı & İnşaat Mühendisliği ( Infrastructural & Civil Engineering ) Çevre Mühendisliği ( Environmental Engineering ) Jeoloji & Jeofizik Mühendisliği ( Geological & Geophysical Engineering ) Petrol Mühendisliği ( Petroleum Engineering ) Hidrojeoloji Mühendisliği ( Hydrogeological Engineering ) Metalürji Mühendisliği ( Metallurgical Engineering ) Malzeme Mühendisliği ( Materials Engineering ) Makine Mühendisliği ( Mechanical Engineering ) Mühendislik Öğretimi ( Teacher of Engineering ) Gıda Güvenliği & Teknolojileri Mühendisliği ( Food Safety & Technology Engineering ) Mühendislik IT ( Engineering IT ) Moleküler Biyoloji ( Molecular Biology ) Kompleks Rehabilitasyon ( Complex Rehabilitation ) Halk Sağlığı ( Public Health ) Medikal Biyoteknoloji ( Medical Biotechnology ) Mekatronik Mühendisliği ( Mechatronical Engineering ) Ziraat Mühendiliği ( Agricultural Engineering ) Gıda Mühendisliği ( Food Engineering ) Mimarlık ( Architecture ) Yapı Mühendisliği ( Structural Engineering )